Φωτοτυπίες

Φωτοτυπίες

έγχρωμες και ασπρόμαυρες σε διάφορα μεγέθη και τύπους χαρτιών

Μεταφράσεις - Επικυρωμένες μεταφράσεις

Μεταφράσεις

ισότιμες του υπουργείου εξωτερικών, για συναλλαγές με δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα

Εκτυπώσεις σχεδίων - Εκτυπώσεις φωτογραφιών

Εκτυπώσεις

αρχιτεκτονικών σχεδίων, φωτογραφιών, αυτοκόλλητα για τζαμαρίες καταστημάτων κ.α.

Υπηρεσίες σάρωσης - Σκανάρισμα σχεδίων

Ψηφιοποίηση

υπηρεσίες ψηφιοποίησης πάσης φύσεως αναλογικού περιεχομένου

Υπηρεσίες ψηφιοποίησης εγγράφων και σχεδίων

Ολοκληρωμένες επαγγελματικές υπηρεσίες ψηφιοποίησης, πάσης φύσεως αναλογικού περιεχομένου (κειμένων, χαρτών, εικόνων, κ.λ.π.). Δυνατότητα ψηφιοποίησης σχεδίων, κειμένων και φωτογραφιών σε όλα τα μεγέθη (Α0 - Α1 - Α2 - Α3 - Α4) ασπρόμαυρα και έγχρωμα.

Οι υπηρεσίες ψηφιοποίησης περιλαμβάνουν:

  • σάρωση εγγράφων και βιβλίων όλων των διαστάσεων και δημιουργία πίνακα περιεχομένων
  • υπηρεσίες OCR και εισαγωγή περιεχομένου (data entry)
  • σάρωση χαρτών και φωτογραφιών
  • δυνατότητα δημοσίευσης περιεχομένου απευθείας στο διαδίκτυο

παροχή όλων των απαραίτητων εργαλείων (μεθοδολογιών, εξοπλισμών και λογισμικών), καθώς και εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης, έτσι ώστε ο πελάτης να μπορεί να υποστηρίξει από μόνος του, την συνέχιση της διαδικασίας ψηφιοποίησης μετά το τέλος του έργου.

Ψηφιοποίηση εγγράφων και OCR

OCR (Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων) ονομάζεται η διαδικασία μετατροπής ψηφιοποιημένων κειμένων σε κείμενο αναγνώσιμο (αρχεία pdf) ή και επεξεργάσιμο (αρχεία word, excel) από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Με την επεξεργασία των αρχείων pdf με OCR, τα κείμενα από εικόνες μετατρέπονται σε κείμενα αναζητήσιμα από το χρήστη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ψηφιοποίηση των εγγράφων και την επεξεργασία με OCR δείτε: Ψηφιοποίηση εγγράφων και OCR (Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων).

Η διαδικασία για την ψηφιοποίηση εγγράφων και σχεδίων

ψηφιοποίηση εγγράφων και σχεδίων

Έγχρωμη ή ασπρόμαυρη ψηφιοποίηση

αποθήκευση των αρχείων σε pdf

Αποθήκευση των αρχείων σε διάφορες μορφές

ψηφιοποίηση εγγράφων και επεξεργασία με OCR

Επεξεργασία των αρχείων με εργαλείο OCR

ψηφιοποίηση εγγράφων και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση

Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των αρχείων