Φωτοτυπίες

Φωτοτυπίες

έγχρωμες και ασπρόμαυρες σε διάφορα μεγέθη και τύπους χαρτιών

Μεταφράσεις - Επικυρωμένες μεταφράσεις

Μεταφράσεις

ισότιμες του υπουργείου εξωτερικών, για συναλλαγές με δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα

Εκτυπώσεις σχεδίων - Εκτυπώσεις φωτογραφιών

Εκτυπώσεις

αρχιτεκτονικών σχεδίων, φωτογραφιών, αυτοκόλλητα για τζαμαρίες καταστημάτων κ.α.

Υπηρεσίες σάρωσης - Σκανάρισμα σχεδίων

Ψηφιοποίηση

υπηρεσίες ψηφιοποίησης πάσης φύσεως αναλογικού περιεχομένου

Πλαστικοποίηση

Προσθέστε αντοχή στα σημαντικά σας έγγραφα, στους χάρτες ή στα σχεδιαγράμματά σας με πλαστικοποίηση ματ ή γυαλιστερή.

Ψυχρή πλαστικοποίηση καρτών, εντύπων, αφισών, για εμφάνιση και τόνωση των χρωμάτων.

Θερμή πλαστικοποίηση μεγάλων διαστάσεων για σχέδια, εικόνες και χάρτες για μεγάλη αντοχή στο χρόνο και τη καθημερινή χρήση.

Πλαστικοποίηση 1,5 μέτρου επί απεριόριστο μήκος, ματ - γυαλιστερή, θερμή - ψυχρή.

Περισσότερες πληροφορίες για τη ψυχρή και τη θερμή πλαστικοποίηση, αλλά και τις εφαρμογές τους, θα βρείτε στο άρθρο «Πλαστικοποίηση μικρού και μεγάλου μεγέθους».