Φωτοτυπίες

Φωτοτυπίες

έγχρωμες και ασπρόμαυρες σε διάφορα μεγέθη και τύπους χαρτιών

Μεταφράσεις - Επικυρωμένες μεταφράσεις

Μεταφράσεις

ισότιμες του υπουργείου εξωτερικών, για συναλλαγές με δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα

Εκτυπώσεις σχεδίων - Εκτυπώσεις φωτογραφιών

Εκτυπώσεις

αρχιτεκτονικών σχεδίων, φωτογραφιών, αυτοκόλλητα για τζαμαρίες καταστημάτων κ.α.

Υπηρεσίες σάρωσης - Σκανάρισμα σχεδίων

Ψηφιοποίηση

υπηρεσίες ψηφιοποίησης πάσης φύσεως αναλογικού περιεχομένου

Γραφικές τέχνες

Η ομάδα μας αποτελείται από επαγγελματίες γραφίστες, με μεγάλη εμπειρία στην κάλυψη των αναγκών κάθε επιχείρησης για γραφικές τέχνες. Αναλαμβάνουμε την δημιουργία μακετών για:

  • Εταιρική ταυτότητα (επαγγελματικές κάρτες, επιστολόχαρτα, φάκελοι)
  • Διαφημιστικά έντυπα
  • Ταμπέλες
  • Αφίσες
  • Βιβλία
  • Εγχειρίδια χρήσης
  • Μενού καταστημάτων εστίασης

Σε συνδυασμό με τον 12μέλανο εκτυπωτή μας, παράγουμε εκτυπώσεις υψηλών απαιτήσεων σε φωτογραφικό χαρτί και σε καμβά.