Φωτοτυπίες

Φωτοτυπίες

έγχρωμες και ασπρόμαυρες σε διάφορα μεγέθη και τύπους χαρτιών

Μεταφράσεις - Επικυρωμένες μεταφράσεις

Μεταφράσεις

ισότιμες του υπουργείου εξωτερικών, για συναλλαγές με δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα

Εκτυπώσεις σχεδίων - Εκτυπώσεις φωτογραφιών

Εκτυπώσεις

αρχιτεκτονικών σχεδίων, φωτογραφιών, αυτοκόλλητα για τζαμαρίες καταστημάτων κ.α.

Υπηρεσίες σάρωσης - Σκανάρισμα σχεδίων

Ψηφιοποίηση

υπηρεσίες ψηφιοποίησης πάσης φύσεως αναλογικού περιεχομένου

Δακτυλογραφήσεις διαφόρων κειμένων

Με την χρήση λογισμικών έχουμε την δυνατότητα επεξεργασίας και δακτυλογράφησης κειμένων, σε διάφορες γλώσσες.

 • δακτυλογραφήσεις ιατρικών κειμένων
 • δακτυλογραφήσεις νομικών κειμένων
 • δακτυλογραφήσεις λογοτεχνικών κειμένων
 • δακτυλογραφήσεις ναυτιλιακών κειμένων
 • δακτυλογραφήσεις οικονομικών κειμένων
 • δακτυλογραφήσεις ισολογισμών
 • δακτυλογραφήσεις τεχνικών κειμένων
 • δακτυλογραφήσεις πινάκων
 • δακτυλογραφήσεις εργασιών
 • δακτυλογραφήσεις τιμοκαταλόγων
 • δακτυλογραφήσεις παρουσιάσεων (power point)

Είναι δυνατή η εισαγωγή φωτογραφιών και διαγραμμάτων με σκοπό την καλύτερη παρουσίαση του κειμένου σας και σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας που προσφέρουμε δημιουργείται την ιδανική παρουσίαση.

Δακτυλογραφήσεις καθ υπαγόρευση - για την δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση προτείνουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να κλείσετε ραντεβού.